Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie

Dla kogo nasza oferta?

Dom świadczy usługi zgodnie z profilem, dla którego podmiotem jest człowiek w podeszłym wieku. Osoba starsza, rozważająca konieczność opieki, pomocy, wsparcia, czując się zagrożona i zagubiona z powodu ograniczonej możliwości samodzielnego funkcjonowania może skontaktować się z tutejszym domem, który jest formą usługi uwzględniającą wymienione powody oraz miejscem, gdzie można uzyskać  stosowne informacje w tej sprawie.

Obecne realia  funkcjonowania, konieczność dyspozycyjności w życiu zawodowym, odległości między adresami zamieszkiwania  członków rodziny oraz  wynikające z tych powodów ograniczone możliwości  sprawowania  nawet doraźnej  opieki i wzmożonego monitoringu, powodują  trudności organizacyjne wśród najbliższych.

Usługa  staje się ofertą i formą wsparcia dla takich grup osób i rodzin. Zwykle pojawiają się nagle. Możemy udzielić  pomocy w sposób  tymczasowy i stały. Ze strony zainteresowanych  istnieje  potrzeba  przeanalizowania  tej decyzji pod względem lokalizacji domu, a także  kosztu utrzymania  miejsca w tym domu. Symulację kosztów można  wstępnie uzyskać jako informację  w domu pomocy. Naszymi rezydentami są osoby starsze z różnymi dysfunkcjami o charakterze fizycznym, somatycznym, intelektualnym związanym z procesem starzenia.

W a  ż n e: Gromadząc dokumenty potrzebne do zamieszkania w tutejszym DPS należy zwrócić uwagę na zaznaczenie w zaświadczeniu wypełnianym przez lekarza właściwego profilu: dla osób w podeszłym wieku.

W razie potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z DPS.