Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie

Kadra

Zatrudnienie  w domu pomocy społecznej wynika z obowiązujących standardów. Pracownicy  stanowią zróżnicowany konglomerat zawodów, jakie dają  możliwość obsługi pakietu  potrzeb osób  przebywających w domu pomocy. Wszyscy pracownicy merytoryczni posiadają uprawnienia wymagane  do wykonywania zadań i stanowią większość zatrudnionych. Należą do nich zawody: lekarz, pielęgniarki opiekunki, rehabilitanci, pracownicy socjalni, terapeuci, psycholog, kapelan, muzyk, pracownicy administracji i pracownicy logistyczni.

W domu działa Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy, który  analizuje i przygotowuje plany pracy z Mieszkańcami. Jak można zauważyć wymienione zawody  i realizujący się w tych rolach pracownicy dbają o zaspokojenie potrzeb pierwszego rzędu starając się zapewnić regularność odpowiednich posiłków, regularność podawania leków, realizację zleceń lekarskich wspomagających kondycję poszczególnych organów , regularność zabiegów utrzymujących estetykę ciała, odzieży , profilaktykę p/odleżynową , aktywizację ruchową, rehabilitację medyczną w formie kinezyterapii i fizjoterapii, możliwość skorzystania ze sprzętu wspomagającego samodzielność i sprawność .

Natomiast zakres potrzeb wyższego rzędu jest ściśle skorelowany z percepcją. Rezydenci w ramach wolnego czasu mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych wg planu, którego tematyka wynika z różnych wyborów i możliwości. Zarówno bieżące sprawy społeczne  czy wspólna analiza programów TV, prasy, ciekawych zdarzeń czy publikacji  stanowią stały temat, ale inne formy  zajęć np.: manualne, których celem jest  wspólne przebywanie rezydentów, wykonywanie  dekoracji, jakie  wzbogacają wnętrze domu lub są wykorzystywane jako upominki dla odwiedzających naszą społeczność .  Wśród naszych gości są  Towarzystwa Śpiewacze z prezentacjami, dzieci   ze szkół i przedszkoli, młodzież, wolontariusze, studenci odbywający praktyki,  dziennikarze, zespoły artystyczne z różnymi repertuarami. Obyczajem jest przestrzeganie tradycji polskiej podczas różnych uroczystości, aby ten czas  nie odbiegał formą i stylem od zasad i rodzinnego wymiaru związanych z nimi doświadczeń.

Jest możliwość uczestniczenia w celebrze Mszy Świętej wg obrządku rzymsko-katolickiego. Święta Bożego  Narodzenia, Święta Wielkanocy obchodzone są uroczyście,  podobnie inne ważne daty). Osoby innych praktyk religijnych  mają możliwość realizować własne potrzeby religijne. Sprawnych  rezydentów  motywujemy  do aktywności społecznej, pracy w samorządzie czy czynnego odnoszenia się do  wewnętrznych zdarzeń i życia w domu. Wspólnie ze specjalistami rezydenci opracowują kronikę , realizują swoje talenty jak pisanie wierszy, malowanie, aby przy okazji  uroczystości organizowanych w domu prezentować te osiągnięcia.

Staramy się organizować  Spotkania Rodzinne, które z udziałem osób bliskich naszych rezydentów a także przedstawicieli władz są doskonałym sposobem na integrację  i  współpracę z otoczeniem  naszego domu.