Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie

Strona główna

AKTUALNY KOMUNIKAT DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH OSÓB

  • W OBRĘBIE OBIEKTU PRZESTRZEGANE SĄ NADAL PROCEDURY REŻIMU SANITARNEGO DOTYCZĄCE SARS-CoV-2.  
  • WSZYSTKIE DARY, PACZKI, ZAKUPY ADRESOWANE DO POSZCZEGÓLNYCH OSÓB OD BLISKICH MOŻNA PRZEKAZAĆ ZACHOWUJĄC KONTAKT Z PERSONELEM Z UWAGI NA POTRZEBĘ WSTĘPNEGO PROCESU ODKAŻANIA.  
  • WSZYSTKIE WYMIENIONE ZAKUPY DO PRZEKAZANIA MIESZKAŃCOM MUSZĄ BYĆ ZAPAKOWANE ORYGINALNIE LUB ZABEZPIECZONE BY NIE ULEGŁY USZKODZENIU.  
  • MOŻNA TAKŻE PRZEKAZAĆ PRODUKTY SUROWE (OWOCE), KTÓRE PODLEGAJĄ UMYCIU PRZED UŻYCIEM I ODCZEKANIU W MIEJSCU DO TEGO WYZNACZONYM A NASTĘPNIE PRZEKAZANE MIESZKAŃCOWI  
  • KONTAKT MIESZKAŃCÓW Z OSOBAMI BLISKIMI NADAL POZOSTAJE OGRANICZONY, A WEJŚCIE NA TEREN STREFY MIESZKALNEJ MOŻLIWE JEST TYLKO W SYTUACJACH OSTATECZNYCH W LICZBIE OSÓB GWARANTUJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO, USTALONEJ Z PERSONELEM MEDYCZNYM PO PRZEPROWADZENIU CZYNNOŚCI PROCEDURY ZABEZPIECZAJĄCEJ I WYPOSAŻANIU W ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ.  
  • WSTRZYMANE ZOSTAJĄ WIZYTY NA POWIETRZU Z UWAGI NA PRZYGOTOWANIE MIESZKAŃCÓW DO SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE. PO WYKONANIU TYCH ZABIEGÓW MIESZKAŃCY POZOSTAJĄ KILKA PEŁNYCH DÓB W POKOJACH WEWNĄTRZ OBIEKTU DLA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZAKOŃCZENIA PROCESU POSZCZEPIENNEGO ORGANIZMÓW.  
  • MOŻLIWOŚCI WYPROWADZENIA OSÓB NA ZEWNĄTRZ BĘDĄ MOŻLIWE PO OKRESIE POSZCZEPIENNYM I ZALEŻNE OD WARUNKÓW POGODOWYCH.  
  • OSOBY BLISKIE NADAL MOGĄ KORZYSTAĆ Z KONTAKTU TELEFONICZNEGO, A TAKŻE KONTAKTU WIZUALNEGO (KAMERKI TEL.) JEŚLI MIESZKAŃCY POSIADAJĄ APARATY TELEFONICZNE UMOŻLIWIAJĄCE TAKĄ FUNKCJE.  
  • Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej DPS www.dpssosabowski.pl

Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie
ul. Generała Sosabowskiego 23, 96-300 Żyrardów
NIP: 838-11-80-189 REGON: 000304763

CHCESZ PRZEKAZAĆ 1 % PODATKU NA RZECZ

DPS W ŻYRARDOWIE

NALEŻY PODAĆ W DEKLARACJI PIT

KRS 0000037220 (AGRO-FUND)

CEL SZCZEGÓŁOWY 1 % : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

96-300 ŻYRARDÓW UL. SOSABOWSKIEGO 23

Kontakt:

Telefon / Fax: 46 / 855-37-85
Telefon: 46 / 856-27-77
Telefon komórkowy: 605-568-677

Ofiarodawców zainteresowanych  przekazaniem  darowizny na potrzeby naszych rezydentów stanowiące sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie, dofinansowanie sprawowanych usług materialnych i niematerialnych informujemy o możliwości wpłat  na konto: 

51 93 02 00 04 55 00 13 13 20 00 00 20 z dopiskiem „DAROWIZNA”

                 Za każdy gest  dziękujemy.