Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie

DPS – jako usługa

Przydatne informacje do pobrania:

PRZYJECIE-OSOBY-DO-DPS

DECYZJE-PRZED-UMIESZCZENIEM-I-MIESIECZNY-KOSZT-2024

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Informacja dodatkowa w zakresie obsługi finansowej po przyjęciu do DPS

System Pomocy Społecznej funkcjonuje na podst. Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. (Dz.U.2015.163) część zadań to pomoc stacjonarna w formie domów pomocy, które uszczegóławiają zapisy aktu wykonawczego jakim jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z 23 sierpnia 2012r. (Dz.U. z dnia 27sierpnia 2012,poz 964). Dom pomocy społecznej w tym systemie jest  specjalistyczną, całodobową usługą kierowaną do osób jej wymagających. Kryteriami ubiegania się o tą usługę są:

  • choroba
  • wiek
  • brak możliwości samodzielnej egzystencji we własnym środowisku
  • niepełnosprawność

Dom pomocy świadczy zakres w/w usług poprzez zabezpieczenie potrzeb bytowych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, wspomagających, a także potrzeb wyższego rzędu. Nasz dom jest miejscem dla osób w podeszłym wieku i mogą w nim przebywać osoby  somatycznie przewlekłe chore. Każdy zainteresowany  usługą ma możliwość  uzyskania wszelkich informacji, w tym prezentacji domu i rozmowy bezpośredniej  z pracownikiem socjalnym, dyrektorem, rezydentami  domu, aby móc  skonfrontować swoje oczekiwania z ofertą domu. Obiekt znajduje się w obrębie miasta Żyrardowa ul. gen. Sosabowskiego 23. Lokalizacja obiektu: w otoczeniu osiedla domów jednorodzinnych, infrastruktury z placówkami handlowymi, dostępem  do komunikacji miejskiej, w obrębie posesji jest  zadrzewiony częściowo  teren pozwalający na spacer i spędzanie czasu na powietrzu. Osoby sprawne intelektualnie mają większe możliwości na korzystanie z różnych form spędzania czasu z uwagi na wydolną percepcję i orientację w określaniu czytelnie swoich planów i zainteresowań .

Wobec osób dysfunkcyjnych, w stanach wymagających zwiększonego zakresu pielęgnacji, pozostających w łóżku i niezdolnych do pełnej komunikacji werbalnej serwowane są  wzmożone czynności o charakterze opiekuńczym uwzględniające te dysfunkcje. Kryterium naszej pracy z osobami zamieszkującymi w domu stanowią  p o t r z e b y. Zaspokojenie ich daje każdej osobie poczucie bezpieczeństwa  w każdym stanie dysfunkcji. Szanujemy indywidualizm w tym zakresie  i  subiektywne oczekiwania  w ramach posiadanych możliwości .

Przed  umieszczeniem, jeśli to możliwe, odwiedzamy środowiska naszych przyszłych rezydentów, aby  poznać ich oczekiwania i powody zainteresowania naszą ofertą, aby przedstawić jak funkcjonuje standard  usług i jak przebiega typowy dzień. Ta forma łagodzi stres związany ze zmianą w życiu, zarówno osoby jak i jej bliskich. Wszelka elastyczność w relacjach jest zależna i wyznaczona przez prawo oraz obyczaje Społeczności Mieszkańców Domu Pomocy.