Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie

Strona główna

Aneks do Zarządzenia nr 3/ 2020 Dyrektora DPS
w sprawie zmian organizacyjnych w okresie pandemii
od 17.05. 2021 do odwołania

W odniesieniu do stanu zagrożenia epidemicznego oraz związanych z nim częściowym wycofaniem  obostrzeń sanitarnych  wprowadza się w tutejszym obiekcie możliwość opuszczania domu przez Mieszkańców poruszających się samodzielnie w celu uczestniczenia w spotkaniach z osobami bliskimi w środowisku, udawania się do miejsc publicznych z zachowaniem istniejących obowiązków sanitarnych, w tym stosowania środków ochrony osobistej.

Osoby ( rodziny), zainteresowane odwiedzinami zamieszkujących w DPS , mogą realizować niniejsze odwiedziny po nawiązaniu kontaktu z DPS ( dział Medyczny- Rehabilitacji i Opieki 46-855 3785 w. 42) , po ustaleniu dnia i pory, by zachować bezpieczeństwo  i możliwość osobistego klimatu relacji na terenie otoczenia obiektu lub przy użyciu środków ochrony  osobistej w pokoju Mieszkańca, który nie opuszcza łóżka.

Informujemy, że Mieszkańcy są zaszczepieni i w razie wyjazdu otrzymują dokument potwierdzający niniejszy fakt.

Osoby bliskie naszych Podopiecznych,  posiadający szczepienie tworzą możliwość bezpiecznych  kontaktów  i mogą realizować zaproszenie Mieszkańca do własnego środowiska. 

Jednocześnie informuję, że obszar wnętrza budynku  stanowiący część mieszkalną nie jest udostępniany                 do  swobodnego poruszania się  osób z zewnątrz.

Niniejsze komunikaty i ich stosowanie obowiązuje do odwołania i wynikają z rekomendacji Organów je wydających.

AKTUALNY KOMUNIKAT DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH OSÓB

  • W OBRĘBIE OBIEKTU PRZESTRZEGANE SĄ NADAL PROCEDURY REŻIMU SANITARNEGO DOTYCZĄCE SARS-CoV-2.  
  • WSZYSTKIE DARY, PACZKI, ZAKUPY ADRESOWANE DO POSZCZEGÓLNYCH OSÓB OD BLISKICH MOŻNA PRZEKAZAĆ ZACHOWUJĄC KONTAKT Z PERSONELEM Z UWAGI NA POTRZEBĘ WSTĘPNEGO PROCESU ODKAŻANIA.  
  • WSZYSTKIE WYMIENIONE ZAKUPY DO PRZEKAZANIA MIESZKAŃCOM MUSZĄ BYĆ ZAPAKOWANE ORYGINALNIE LUB ZABEZPIECZONE BY NIE ULEGŁY USZKODZENIU.  
  • MOŻNA TAKŻE PRZEKAZAĆ PRODUKTY SUROWE (OWOCE), KTÓRE PODLEGAJĄ UMYCIU PRZED UŻYCIEM I ODCZEKANIU W MIEJSCU DO TEGO WYZNACZONYM A NASTĘPNIE PRZEKAZANE MIESZKAŃCOWI  
  • KONTAKT MIESZKAŃCÓW Z OSOBAMI BLISKIMI NADAL POZOSTAJE OGRANICZONY, A WEJŚCIE NA TEREN STREFY MIESZKALNEJ MOŻLIWE JEST TYLKO W SYTUACJACH OSTATECZNYCH W LICZBIE OSÓB GWARANTUJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO, USTALONEJ Z PERSONELEM MEDYCZNYM PO PRZEPROWADZENIU CZYNNOŚCI PROCEDURY ZABEZPIECZAJĄCEJ I WYPOSAŻANIU W ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ.  
  • WSTRZYMANE ZOSTAJĄ WIZYTY NA POWIETRZU Z UWAGI NA PRZYGOTOWANIE MIESZKAŃCÓW DO SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE. PO WYKONANIU TYCH ZABIEGÓW MIESZKAŃCY POZOSTAJĄ KILKA PEŁNYCH DÓB W POKOJACH WEWNĄTRZ OBIEKTU DLA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZAKOŃCZENIA PROCESU POSZCZEPIENNEGO ORGANIZMÓW.  
  • MOŻLIWOŚCI WYPROWADZENIA OSÓB NA ZEWNĄTRZ BĘDĄ MOŻLIWE PO OKRESIE POSZCZEPIENNYM I ZALEŻNE OD WARUNKÓW POGODOWYCH.  
  • OSOBY BLISKIE NADAL MOGĄ KORZYSTAĆ Z KONTAKTU TELEFONICZNEGO, A TAKŻE KONTAKTU WIZUALNEGO (KAMERKI TEL.) JEŚLI MIESZKAŃCY POSIADAJĄ APARATY TELEFONICZNE UMOŻLIWIAJĄCE TAKĄ FUNKCJE.  
  • Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej DPS www.dpssosabowski.pl

Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie
ul. Generała Sosabowskiego 23, 96-300 Żyrardów
NIP: 838-11-80-189 REGON: 000304763

CHCESZ PRZEKAZAĆ 1 % PODATKU NA RZECZ

DPS W ŻYRARDOWIE

NALEŻY PODAĆ W DEKLARACJI PIT

KRS 0000037220 (AGRO-FUND)

CEL SZCZEGÓŁOWY 1 % : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

96-300 ŻYRARDÓW UL. SOSABOWSKIEGO 23

Kontakt:

Telefon / Fax: 46 / 855-37-85
Telefon: 46 / 856-27-77
Telefon komórkowy: 605-568-677

Ofiarodawców zainteresowanych  przekazaniem  darowizny na potrzeby naszych rezydentów stanowiące sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie, dofinansowanie sprawowanych usług materialnych i niematerialnych informujemy o możliwości wpłat  na konto: 

51 93 02 00 04 55 00 13 13 20 00 00 20 z dopiskiem „DAROWIZNA”

                 Za każdy gest  dziękujemy.