Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie

Dzień Babci i Dziadka

27.01.2017 Nasz Dom odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Żyrardowie, które przedstawiły program z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz wręczyły Mieszkańcom laurki.