Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie

Muzyka z gramofonu

Pan Maciej Klociński zaskoczył Mieszkańców przynosząc na zajęcia gramofon. Muzyka płynąca z płyt gramofonowych szelakowych przeniosła Pensjonariuszy w czasy ich młodości.