Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie

Muzykoterapia

25.05.2017 Pan Maciej Klociński zaprezentował utwory o tematyce rozrywkowej oraz zbliżającego się Dnia Matki.