Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie

Ostatki

05.03. Mieszkańcy spotkali się na zabawie ostatkowej. Rozśpiewanie i dobry humor udzielił się wszystkim obecnym. Spotkanie umilił również występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Żyrardowie.