Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie

Spotkania edukacyjne

Dla Mieszkańców organizujemy także spotkania o charakterze edukacyjnym. W cyklach czasowych odbywają się prezentacje multimedialne  prezentowane np.: przez podróżnika p. Andrzeja Pasławskiego z Krakowa.

Ostatnia odbyła się w maju i dotyczyła wyprawy do Rumunii.

Wcześniejsze dotyczyły Albanii, Wielkiej Brytanii i innych miejsc . Są to bardzo ciekawe spotkania , gdyż  informacje o krajach i ich kulturze stanowią często  obrazy i wiedzę jakich nie znamy lub te, które  nie interesują  mediów czy innych zdobywców podobnej wiedzy. Mieszkańcy chętnie uczestniczą w tych spotkaniach.

19