Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie

Spotkanie z Panią Premier Rządu RP

W dniu 29.07.2015r odbyło się  spotkanie  reprezentacji  dyrektorów  domów pomocy społecznej  działających w kraju z Premierem Rządu RP w kontekście zagrożeń jakie nastąpiły w sferze standardów usług świadczonych przez te podmioty  w skali kraju. Skutki  zmian przepisów  dotyczących  usługi, jaką jest  pobyt w domu pomocy powodujące pozbawienie domów pomocy zarówno  dotacji,  jak i skutecznego mechanizmu prawnego  pozwalającego na wsparcie ze strony samorządów były jednym z kilku zagadnień poruszanych na spotkaniu. W składzie Delegacji  uczestniczyła dyrektor  naszego Domu Pomocy.

 

20150729_141608