Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie

Uroczyste podsumowanie wolontariatu

Nasz DPS już od siedmiu lat prowadzi wolontariat we współpracy z młodzieżą z Zespołu Szkół Publicznych nr 7 w Żyrardowie, co owocuje dobrem dla obydwu stron.

Świadczenie usług wolontariatu jest piękną, godną naśladowania formą niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Wypływa ze źródła wartości chrześcijańskich i jest zgodne z ideą humanizmu. Zaangażowanie młodzieży w tego typu akcję, służy budowaniu w niej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka oraz szacunku dla osób starszych. Uczy tolerancji, pokory i akceptacji tej fazy życia, jaką jest starość oraz wynikających z niej różnorakich dysfunkcji i schorzeń. W ten sposób kształtuje się charakter młodego człowieka i jego światopogląd oraz buduje się lepszą przyszłość dla świata.

Dnia 9.06.2017 roku odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące wolontariat w roku szkolnym 2016/2017, podczas którego obydwie strony wyraziły swoją wdzięczność oraz chęć dalszej współpracy.