Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie

Wolontariat

Nasz DPS współpracuje z młodzieżowym wolontariatem w ramach porozumienia zawartego  kilka lat  wstecz z Zespołem Szkół Publicznych Nr 7 w Żyrardowie. Ta współpraca owocuje  subtelnym dobrem dla obydwu stron.

Młodzi ludzie często z talentami poszukujący jeszcze swojego miejsca,  celu działania, budujący dopiero własny proces samorealizacyjny chętni do pozyskiwania  różnych informacji  często o charakterze egzystencjalnym nie chcąc zmarnować lub  ponieść porażek, obserwują pytają dokąd zmierzają i to nie tylko nauczycieli. Zderzając się z naszym  środowiskiem, wybierając
także tą formę kontaktów dowodzą, że  swojej wartości nie chcą spłycać, że  są zdolni do wrażliwości do odwagi na spotkanie  z innym odległym im w danej chwili „światem”.

Osoby starsze, sprawne na miarę  wieku  są zarówno źródłem wielu informacji, doświadczenia, czasem przestrogi, czasem  podpowiedzi młodemu człowiekowi w tym trudnym pokonywaniu codzienności. Ten wolontariat swoją formą  poprawia także stan emocji osobom starszym.

W dniu 08.06.2016   r. przed końcem roku szkolnego odbyło się  spotkanie podsumowujące tok pracy wolontariuszy w roku
szkolnym 2015/2016 na ternie naszego DPS z udziałem zainteresowanych , w życzliwej atmosferze z wyrażeniem  wzajemnej wdzięczności i deklaracji na dalszą współpracę.

20a 20b