Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie

Występ dzieci

3.02.2017 Mieszkańców Naszego Domu odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 9 w Żyrardowie, które zaprezentowały program pt. ,,Rzepka” oraz wręczyły laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka.