Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie

Występ dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 6 w Żyrardowie

Jeszcze przed świętami  21.03. wystąpiły dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 6 w Żyrardowie.

Przygotowanie duchowe to także uczestniczenie w drodze krzyżowej i rekolekcyjna odnowa  do przeżycia tych świątecznych dni w duchu wiary. Mieszkańcy  mogli też skorzystać z  sakramentu pojednania dzięki posłudze Kapłanów naszej Parafii p/w Wniebowstąpienia Pańskiego.