Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie

Występ młodzieży

8.06.2017 Nasz Dom odwiedziła młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie, która zabrała Rezydentów w podróż pociągiem po krajach europejskich, prezentując znane tańce i piosenki.