Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie

Zima w DPS

Zima otuliła swoją śniegowa szatą nasz dom zrobiło się cicho i biało…

001zima

2b