Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie

Zwiedzanie Puszczy Mariańskiej

Mieszkańcy pod opieką terapeutów zwiedzili Puszczę Mariańską.